Marie Doumic

Marie Doumic

INRIA, France

Beretta Elena

Beretta Elena

Politecnico di Milano

Qian Jianliang

Qian Jianliang

Michigan State University

Griesmaier Roland

Griesmaier Roland

Karlsruhe Institute of Technology

Alù Andrea

Alù Andrea

City University of New York

Jong Chul Ye

Jong Chul Ye

Korea Advanced Inst. Of Science and Technology

Luc Robbiano

Luc Robbiano

Université de Versailles

Lauri Oksanen

Lauri Oksanen

University College London

Hai Zhang

Hai Zhang

Hong Kong University of Science and Technology

Campillo Michel

Campillo Michel

Université Grenoble Alpes

Carola Schönlieb

Carola Schönlieb

University of Cambridge

Mourad Sini

Mourad Sini

Radon Institute, Austrian Academy of Sciences